افزایش سرمایه "سهگمت"

توسط : trader_esf1|یکشنبه, 20 مرداد,1398

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،شرکت سیمان هگمتان از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه 55 درصدی خبر داد و در آغاز معاملات امروز با رشد اندک قیمت روبرو شد.

بر این اساس، "سهگمت" درصدد است به منظور بهبود سطح اعتباری، سرماهی فعلی را از 50.2 به 78 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل جذاب سود انباشته اعمال خواهد شد.

بنابراین گزارش، سیمان تهران  با 74 درصد سهم در ترکیب سهامداری این شرکت سیمانی حضور دارد.

کلمات کلیدی:

آدرس: تهران میدان ونک،خیابان گاندی جنوبی ،خیابان پنجم ،پلاک ۲۰   تلفن: ۸۸۲۰۳۳۱۱   فكس: ۸۸۲۰۹۶۷۰   فكس بخش مالی :۸۸۸۷۲۹۵۸

کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت کارگزاری ارگ هومن می باشد