- چهارشنبه, 28 فروردین,1398

نماد هایی که در تاریخ 28/01/1398 بیش از 60 درصد خریداران آن توسط حقوقی انجام شده است.

- چهارشنبه, 28 فروردین,1398

نمادهایی با نسبت خریدار به فروشنده زیر 30درصد

- چهارشنبه, 28 فروردین,1398

گزارش هفتگی منتهی به 1398/01/28

- چهارشنبه, 28 فروردین,1398

گزارش روزانه مورخ 1398/01/28

- چهارشنبه, 28 فروردین,1398

نتیجه مجمع قدیمی ترین شرکت سرمایه گذاری

- ﺳﻪشنبه, 27 فروردین,1398

نماد هایی که در تاریخ 27/01/1398 بیش از 60 درصد خریداران آن توسط حقوقی انجام شده است.

- ﺳﻪشنبه, 27 فروردین,1398

نمادهایی با نسبت خریدار به فروشنده زیر 30درصد

- ﺳﻪشنبه, 27 فروردین,1398

گزارش روزانه مورخ 1398/01/27

- ﺳﻪشنبه, 27 فروردین,1398

تکنیکال وآذر

- ﺳﻪشنبه, 27 فروردین,1398

تکنیکال لازما

- ﺳﻪشنبه, 27 فروردین,1398

تکنیکال خزامیا

- ﺳﻪشنبه, 27 فروردین,1398

سهامداران حقیقی‌ رکورد زدند

- ﺳﻪشنبه, 27 فروردین,1398

علت اقبال بورس به صنعت فولاد

- دوشنبه, 26 فروردین,1398

گزارش روزانه مورخ 1398/01/26

- دوشنبه, 26 فروردین,1398

تکنیکال خاهن

- دوشنبه, 26 فروردین,1398

تکنیکال بکاب

- دوشنبه, 26 فروردین,1398

افزایش سرمایه سهم تازه وارد

- دوشنبه, 26 فروردین,1398

خروج موقت سه شرکت برای افزایش سرمایه

- یکشنبه, 25 فروردین,1398

بولتن سرمایه گذاری منتهی به 98/01/24

- یکشنبه, 25 فروردین,1398

نماد هایی که در تاریخ 25/01/1398 بیش از 60 درصد خریداران آن توسط حقوقی انجام شده است.

12345678910 Last

آدرس: تهران میدان ونک،خیابان گاندی جنوبی ،خیابان پنجم ،پلاک ۲۰   تلفن: ۸۸۲۰۳۳۱۱   فكس: ۸۸۲۰۹۶۷۰   فكس بخش مالی :۸۸۸۷۲۹۵۸

کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت کارگزاری ارگ هومن می باشد