- دوشنبه, 24 دی,1397

گزارش کدال مورخ 1397/10/24

#ونفت
شفاف سازی در خصوص برنده شدن شرکت کنترل گاز اکباتان(از شرکت های زیر مجموعه) در مناقصه تولید 700 هزار دستگاه کنتور گاز به ارزش 1.380 میلیارد ریال
#سبزوا
سيمان لار سبزوار در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۳۲۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده ۵٪ افت داشته که عمدتا بخاطر کاهش فروش در گزارش حسابرسی شده میباشد.
این شرکت براساس عملکرد واقعی ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۹۷,۴۸۹ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
#کمرجان
بازرگاني و توليدي مرجان کار در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۷۴ ریال سود محقق کرده است شرکت در این دوره افزایش سرمایه ۱۰۰٪ را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۳۳٪ کاهش داشته ولی سود خالص ۳۴٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۳٪ فروش میباشد. .این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۱ را ۱۰۸٪ پوشش داده است.
#لبوتان
گروه صنعتي بوتان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۵۰۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵,۵۱۱٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۷۹٪ فروش میباشد.
این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۵۴,۵۵۷ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
#وامیر
گروه صنعتي و معدني امير در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱,۶۷۷ ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۴ ریال زیان محقق کرده بود.
(افزایش ۸,۵۸۳٪ جمع درآمدهای عملیاتی از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل میباشد)
این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۴۰,۸۵۸ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
#فاراک
سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 0 ریال تصویب شد.
#گکیش
سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 70 ریال تصویب شد.
#گوهران
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۸۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۲۱٪ جمع درآمدهای عملیاتی میباشد.این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۵۷۴,۱۸۴ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
- دوشنبه, 24 دی,1397

صورت های مالی 6 ماهه "تنوین"

- دوشنبه, 24 دی,1397

تزریق بالای درآمد در «دفارا»

- دوشنبه, 24 دی,1397

رشد 115 درصد زیان «وپست»

- دوشنبه, 24 دی,1397

همکاری "آپ" با مخابرات

- دوشنبه, 24 دی,1397

پیش بینی سود و P/E شیران

- دوشنبه, 24 دی,1397

عرضه بلوک۲.۴ درصدی "فولاد"

- دوشنبه, 24 دی,1397

توضیح زیرمجموعه "خودرو"

- یکشنبه, 23 دی,1397

گزارش کدال مورخ 1397/10/23

- یکشنبه, 23 دی,1397

گزارش روزانه مورخ 1397/10/23

- یکشنبه, 23 دی,1397

تکنیکال وتجارت

- یکشنبه, 23 دی,1397

تکنیکال ونفت

- یکشنبه, 23 دی,1397

تکنیکال پارس

- یکشنبه, 23 دی,1397

نمادهایی با نسبت خریدار به فروشنده زیر 30درصد

- یکشنبه, 23 دی,1397

نتیجه مجمع امروز "آپ"

- یکشنبه, 23 دی,1397

افزایش ۱۱ درصدی سود "فولاد"

- یکشنبه, 23 دی,1397

رشد فروش و سود «بسویچ»

- یکشنبه, 23 دی,1397

پیش بینی ۳ صنعت مهم

- یکشنبه, 23 دی,1397

توقف سه نماد برای افزایش سرمایه

- یکشنبه, 23 دی,1397

تحلیلی از شرکت آماده عرضه اولیه

12345678910 Last

آدرس: تهران میدان ونک،خیابان گاندی جنوبی ،خیابان پنجم ،پلاک ۲۰   تلفن: ۸۸۲۰۳۳۱۱   فكس: ۸۸۲۰۹۶۷۰   فكس بخش مالی :۸۸۸۷۲۹۵۸

کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت کارگزاری ارگ هومن می باشد