- چهارشنبه, 26 دی,1397

گزارش هفتگی منتهی به 1397/10/26

- ﺳﻪشنبه, 25 دی,1397

نمادهایی با نسبت خریدار به فروشنده زیر 30درصد

- ﺳﻪشنبه, 25 دی,1397

تکنیکال وپاسار

- ﺳﻪشنبه, 25 دی,1397

تکنیکال حتاید

- ﺳﻪشنبه, 25 دی,1397

گزارش روزانه مورخ 1397/10/25

- ﺳﻪشنبه, 25 دی,1397

نماد هایی که در تاریخ 25/10/1397 بیش از 60 درصد خریداران آن توسط حقوقی انجام شده است.

- ﺳﻪشنبه, 25 دی,1397

نماد هایی که در تاریخ 25/10/1397 بیش از 60 درصد خریداران آن توسط حقوقی انجام شده است.

- ﺳﻪشنبه, 25 دی,1397

گزارش کدال مورخ 1397/10/25

- ﺳﻪشنبه, 25 دی,1397

شنیده ای ازافزایش سرمایه ی بانک تجارت

شنیده ها حاکی از آن است که گزارش کارشناسی بانک تجارت برای کانون کارشناسان ارسال و مورد تایید قرارگرفته است. شایعه شده است 465 درصدافزایش سرمایه ازمازاد املاک می باشد.

- ﺳﻪشنبه, 25 دی,1397

مجوز افزایش سرمایه ۴ شرکت

- ﺳﻪشنبه, 25 دی,1397

مجمع سالانه و فوق العاده 13شرکت

- ﺳﻪشنبه, 25 دی,1397

رشد خیره کننده سود وبیمه

- ﺳﻪشنبه, 25 دی,1397

رکورد بی سابقه افزایش سرمایه

- دوشنبه, 24 دی,1397

ارزشگذاری زدشت

- دوشنبه, 24 دی,1397

گزارش روزانه مورخ 1397/10/24

- دوشنبه, 24 دی,1397

نماد هایی که در تاریخ 24/10/1397 بیش از 60 درصد خریداران آن توسط حقوقی انجام شده است.

- دوشنبه, 24 دی,1397

نمادهایی با نسبت خریدار به فروشنده زیر 30درصد

- دوشنبه, 24 دی,1397

تکنیکال وتوصا

- دوشنبه, 24 دی,1397

تکنیکال شبریز

- دوشنبه, 24 دی,1397

تکنیکال بهپاک

12345678910 Last

آدرس: تهران میدان ونک،خیابان گاندی جنوبی ،خیابان پنجم ،پلاک ۲۰   تلفن: ۸۸۲۰۳۳۱۱   فكس: ۸۸۲۰۹۶۷۰   فكس بخش مالی :۸۸۸۷۲۹۵۸

کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت کارگزاری ارگ هومن می باشد