- چهارشنبه, 04 اردیبهشت,1398

گزارش هفتگی منتهی به 1398/02/04

- چهارشنبه, 28 فروردین,1398

گزارش هفتگی منتهی به 1398/01/28

- چهارشنبه, 21 فروردین,1398

گزارش هفتگی منتهی به 1398/01/21

- چهارشنبه, 22 اسفند,1397

گزارش هفتگی منتهی به 1397/12/22

- چهارشنبه, 15 اسفند,1397

گزارش هفتگی منتهی به 1397/12/15

- شنبه, 11 اسفند,1397

گزارش کدال مورخ 1397/12/11

- چهارشنبه, 08 اسفند,1397

گزارش هفتگی منتهی به 1397/12/08

- چهارشنبه, 08 اسفند,1397

گزارش کدال مورخ 1397/12/08

- ﺳﻪشنبه, 07 اسفند,1397

گزارش کدال مورخ 1397/12/07

- دوشنبه, 06 اسفند,1397

گزارش کدال مورخ 1397/12/06

- یکشنبه, 05 اسفند,1397

گزارش کدال مورخ 1397/12/05

- شنبه, 04 اسفند,1397

گزارش کدال مورخ 1397/12/04

- چهارشنبه, 01 اسفند,1397

گزارش هفتگی منتهی به 1397/12/01

- چهارشنبه, 24 بهمن,1397

گزارش هفتگی منتهی به 1397/11/24

- ﺳﻪشنبه, 23 بهمن,1397

گزارش کدال مورخ 1397/11/23

#خمهر
صدور مجوز افزایش سرمایه
▪️درصد افزایش سرمایه: 125%
▪️محل تامین: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
#دجابر
تصمیمات هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت داروسازي جابر ابن حيان برای سال مالی منتهی به 1397/12/29
⬅️ بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبة مجمع عمومی فوق‌العاده 1396/08/15 و اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه در مورخ 1397/11/23 افزایش سرمایه 50% از محل مطالبات و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت.
#ولغدر
لیزینگ خودرو غدير در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۲۶۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۲۷۶٪ درآمد حاصل از عملیات لیزینگ میباشد.
این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ را ۱۲۰٪ پوشش داده است.
#دعبید
(گزارش اصلاحی)
داروسازي دکتر عبيدي دردوره 1 ماهه منتهی به 97/10/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 577,119 میلیون ریال درآمد داشته است.

این شرکت براساس عملکرد 1 ماهه برای سال مالی منتهی به 1397/10/30 مبلغ 577,119 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به گزارش قبل 3% افت داشته است.
#وگردش
سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 0 ریال تصویب شد.

- چهارشنبه, 17 بهمن,1397

گزارش هفتگی منتهی به 1397/11/17

- یکشنبه, 14 بهمن,1397

گزارش کدال مورخ 1397/11/14

#تمحرکه
ماشين سازي نيرو محرکه دردوره 1 ماهه منتهی به97/10/30 مبلغ 9,424 میلیون ریال درآمد داشته است
این شرکت براساس عملکرد 10 ماهه برای سال مالی منتهی به 1397/12/29مبلغ 38,470 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50% رشد داشته است.
#وپترو
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۲۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش ۶ ماهه حسابرسی نشده ۴٪ افت داشته که عمدتا بخاطر کاهش جمع درآمدهای عملیاتی در گزارش حسابرسی شده میباشد.
این شرکت براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ مبلغ ۴۶,۳۵۹ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
#ثنام
سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸٪ افت داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۸۲٪ سایر درآمدهای عملیاتی میباشد.
این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۵,۱۱۱ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

- شنبه, 13 بهمن,1397

گزارش کدال مورخ 1397/11/13

#فنرژی
شرکت گسترش صنايع انرژي آذرآب در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم (۸۰۵) ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰٪ کاهش زیان داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۵۸٪ درآمدهای عملیاتی میباشد.
این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ (۱۳۱,۴۰۲) میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است.
#ودی
بیمه دی در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۲۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹٪ رشد داشته است
این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۱۰,۵۲۵ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
#شپدیس
پتروشیمی پردیس دردوره 1 ماهه منتهی به 97/10/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 3,168 میلیارد ریال درآمد داشته است
این شرکت براساس عملکرد 4 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/06/31 مبلغ 12,839 میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 56% رشد داشته است.

- چهارشنبه, 10 بهمن,1397

گزارش هفتگی منتهی به 1397/09/10

- چهارشنبه, 10 بهمن,1397

گزارش کدال مورخ 1397/11/10

#سپ
پرداخت الکترونيک سامان کيش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱,۲۴۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۳۰٪ درآمدهای عملیاتی و نیز افزایش ۱,۵۲۱٪ سایر درآمدهای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه میباشد.

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ را ۱۰۳٪ پوشش داده است.
#خشرق
الکتريک خودرو شرق دردوره 1 ماهه منتهی به 97/10/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 130,749 میلیون ریال درآمد داشته است
این شرکت براساس عملکرد 10 ماهه برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 مبلغ 2,058,774 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19% افت داشته است.
#غچین
مجتمع کشت و صنعت چین چین دردوره 1 ماهه منتهی به 97/10/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 41,663 میلیون ریال درآمد داشته است

این شرکت براساس عملکرد 7 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/03/31 مبلغ 906,448 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 140% رشد داشته است.
#کگهر
(گزارش اصلاحی)
سنگ آهن گهر زمين دردوره 1 ماهه منتهی به 97/10/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 2,776 میلیارد ریال درآمد داشته است

این شرکت براساس عملکرد 1 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/09/30 مبلغ 2,776 میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1,248% رشد داشته است

1234

آدرس: تهران میدان ونک،خیابان گاندی جنوبی ،خیابان پنجم ،پلاک ۲۰   تلفن: ۸۸۲۰۳۳۱۱   فكس: ۸۸۲۰۹۶۷۰   فكس بخش مالی :۸۸۸۷۲۹۵۸

کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت کارگزاری ارگ هومن می باشد