گزارش کدال مورخ 1397/10/22

توسط : Trader_sh|شنبه, 22 دی,1397

#ثاباد
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۶٪ درآمدهای عملیاتی و از طرفی کاهش ۳۷٪ بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی میباشد.
این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۳,۶۶۶ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
#سدشت
صنايع سيمان دشتستان در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۵۰ ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۸ ریال زیان محقق کرده بود.
(افزایش ۲۵٪ فروش و از طرفی کاهش ۳٪ بهای تمام شده فروش از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل میباشد.)
این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مبلغ ۵۹,۵۲۳ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
#پردیس
سرمايه گذاري پرديس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۵۲۸ ریال سود محقق کرده است شرکت در این دوره افزایش سرمایه ۲۵٪ را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۱۳۰٪ رشد داشته ولی سود خالص رشد ۱۸۸٪ داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۷۱٪ جمع درآمدهای عملیاتی میباشد.
این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۶۶۰,۵۹۳ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
#چکاپا
گروه صنايع کاغذ پارس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۸۶۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده ۱۰٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر کاهش بهای تمام شده فروش در گزارش حسابرسی شده میباشد.
این شرکت براساس عملکرد واقعی ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ مبلغ ۱,۱۴۱ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.
#خموتور
دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات
باعنايت به افزايش نرخ مواد اوليه و قطعات مصرفي و تاثير آن بر بهاي تمام شده، نرخهاي فروش محصولات اين شركت به ميزان 30 درصد افزايش يافته است.
#ثتوسا
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۴ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲٪ کاهش زیان داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۱۰۰٪ هزینه های مالی میباشد .
این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مبلغ ۱,۳۳۹ میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است.
#وبرق
سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوين در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۴۴۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶٪ رشد داشته که عمدتا افزایش ۵۲٪ جمع درآمدهای عملیاتی میباشد.
این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۲۹,۸۰۱ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

کلمات کلیدی:

آدرس: تهران میدان ونک،خیابان گاندی جنوبی ،خیابان پنجم ،پلاک ۲۰   تلفن: ۸۸۲۰۳۳۱۱   فكس: ۸۸۲۰۹۶۷۰   فكس بخش مالی :۸۸۸۷۲۹۵۸

کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت کارگزاری ارگ هومن می باشد